آینده

Earth-is-not--necessarily-the-best-planet-in-the-universe

زمین لزوما بهترین سیاره ی کیهان نیست!

زمین لزوما بهترین سیاره ی کیهان نیست! پژوهشگرها تا کنون چندین سیاره فراخورشیدی را شناسایی کرده اند که به نظر می رسد شرایط بهتری برای ادامه حیات داشته باشند. برخی از این سیاره ها در فاصله مطلوب تری نسبت به … ادامه مطلب

0نظرات