جهان موازی

Parallel-world1

نظریه جهان های موازی

نظریه جهان های موازی در سال 2012 دو فیزیکدان کوانتوم ، دکتر سرژ هاروش و دکتر دیوید واینلند برای آزمایش های خود جایزه نوبل دریافت کردند. آنها نشان دادند که “یک ذره میتواند همزمان در دو مکان متفاوت باشد”. این … ادامه مطلب

0نظرات