فرازمینی

Earth-is-not--necessarily-the-best-planet-in-the-universe

زمین لزوما بهترین سیاره ی کیهان نیست!

زمین لزوما بهترین سیاره ی کیهان نیست! پژوهشگرها تا کنون چندین سیاره فراخورشیدی را شناسایی کرده اند که به نظر می رسد شرایط بهتری برای ادامه حیات داشته باشند. برخی از این سیاره ها در فاصله مطلوب تری نسبت به … ادامه مطلب

0نظرات
Extraterrestrial2

آیا ممکن است فرازمینی های هوشمند از زمین بازدید کرده باشند؟

آیا ممکن است فرازمینی های هوشمند از زمین بازدید کرده باشند؟   دانشمندان هاروارد در پروژه ی بین المللی گالیله به دنبال پاسخگویی به این پرسش هستند. پروژه گالیله تحت نظارت گروهی چند در سازمانی از دانشمندان به رهبری آوی … ادامه مطلب

0نظرات