پدر هوش مصنوعی

تاریخچه-هوش-مصنوعی-و-چالش-های-6حوزه-هوش-مصنوعی22

تاریخچه هوش مصنوعی

آشنایی با تاریخچه هوش مصنوعی تاریخچه هوش مصنوعی و چالش های حوزه هوش مصنوعی   موجودات هوشمندی که توانایی تفکر داشته باشند، در اسناد تاریخی از دوران باستان دیده می‌شوند. چنین موجوداتی ابزارهایی با قابلیت داستان‌گویی هستند. پس از گذشت … ادامه مطلب

0نظرات